Při použití Termíku-4 na radiátoru typu Korado Radík,lze dosáhnout zvýšení účinnosti topení až o 80%.Viz měřící protokol.

Měření účinnosti Termíku